+387 33 659 442 info@mpslab.ba

Novi Eco Coulometer

Metrohm sa zadovoljstvom predstavlja novi model uređaja – Eco Coulometer, robustan, samostalan titrator jednostavan za korištenje i za kulometrijsko određivanje sadržaja vode u tečnim, viskoznim i čvrstim uzorcima.

Uz Eco Coulometar zagarantovana je kvaliteta švicarskog lidera za vrlo konkurentnu cijenu koja pomaže korisnicima da svoju kontrolu kvalitete podignu na viši nivo.

 

Koncentracije vlage od svega nekoliko mikrograma mogu se sigurno i tačno odrediti s Eco Coulometrom na dodir zaslona u uzorcima kao što su kemikalije, petrokemija, plastika, prehrambeni proizvodi i mnogi drugi.

Sadržaj vlage u čvrstim matricama može se analizirati s Eco Coulometrom nakon termalne pripreme uzorka korištenjem opcijskog 860 KF Thermoprep sistema; pećnice koja zagrijava uzorak kako bi otpustila sadržanu vlagu isparavanjem. Za veću propusnost, do 17 uzoraka može se analizirati potpuno automatizirano kada se Eco Coulometer kombinuje sa 885 Compact Oven Sample Changer. 

BROŠURA

Kontaktirajte nas za više informacija:

MPS-LAB D.O.O.
A:  Srđana Aleksića 2/PR, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

T/ F: +387 33 659 442

E: info@mpslab.ba