+387 33 659 442 info@mpslab.ba
USLUGA

Umjeravanje i kvalifikacija opreme

Umjeravanje mjerne opreme periodično koja je značajna za proizvodne procese i gdje se zahtjeva odgovarajući kvalitet proizvoda provodi se. Svrha umjeravanja je da se provjeri ispravnost i tačnost razultata mjerenja.

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

MPS Lab – Sarajevo

MPSLab laboratorij je opremljen najnovijom mjernom opremom proizvođača Testo. Sva naša oprema je umjerena, čime osiguravamo sljedivost mjerenja do međunarodnih standarda.

Za svaku izvedenu provjeru izdajemo certifikat o kalibraciji sa mjernim rezultatima.

Kvalifikacija opreme obuhvata provjere koji se vrše kako bi se utvrdilo da li oprema radi u skladu sa specifikacijom proizvođača i zahtjevima korisnika.

 

Provjere koje se provode se mogu podijeliti na:

1. IQ (Installation Qualification) – kvalifikacija instaliranja opreme koja obuhvata provjere kojima će se potvrditi da li je oprema isporučena i puštena u rad u skladu sa specifikacijom proizvođača;

2. OQ (Operational Qualification) – kvalifikacija rada opreme koja obuhvata provjere kojima će se potvrditi da li oprema radi u skladu sa specifikacijom proizvođača;

3. PQ (Performance Qualification) – kvalifikacija izvođenja opreme koja obuhvata provjere kojima će se potvrditi rad opreme u realnim uvjetima prema zahtjevima korisnika i da li oprema ispravno radi nakon izvjesnog vremena.

MPS-Lab d.o.o.

Osoblje je obučeno za:

 

• Umjeravanje i kvalifikaciju parnih sterilizatora;
• Umjeravanje i kvalifikacija suhih sterilizatora;
• Umjeravanje i kvalifikacija stabilitetnih komora i inkubatora;
• Umjeravanje i kvalifikacija skladišnih prostora za čuvanje lijekova i drugih proizvoda;
• Umjeravanje i kvalifikacija rashladnih komora, frižidera i zamrzivača;
• Umjeravanje i kvalifikacija peći za žarenje;
• Umjeravanje i kvalifikacija digestora i čistih prostora u laboratorijama;
• Umjeravanje i kvalifikacija pH/ ion/ konduktometara, automatskih titratora (potenciometrija, kulometrija, termometrija, fotometrija, Karl-Fischer), dozirnih jedinica, sistema za polarografiju, voltametriju i CVS, ionskih hromatografa, procesne opreme;
• Umjeravanje i kvalifikacija brojača čestica u tekućinama (voda i vodeni rastvori, ulje);
• Umjeravanje i kvalifikacija sistema za proizvodnju pročišćene i ultra čiste vode.

Stupimo u kontakt