+387 33 659 442 info@mpslab.ba
USLUGA

Održavanje opreme

Naše društvo je ovlašteni zastupnik renomiranih svjetskih proizvođača laboratorijske opreme za područje BiH uz obezbjeđenu kvalitetnu servisnu podršku.

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

MPS Lab – Sarajevo

Posjedujemo dugogodišnje ugovore o održavanju opreme sa najprestižnijim i najvećim laboratorijama u BiH te brzinu odziva servisa do 4h.

Naše inženjersko osoblje se redovito obučava kod proizvođača opreme za prodaju, kvalifikaciju i održavanje najnovijih proizvoda.

Procedure prema kojima se vrše usluge održavanja opreme uređene su prema strogim zahtjevima proizvođača opreme kao i zahtjevima ISO 9001 standarda koji se odnose na ovo područje.

Radni/ servisni nalozi i izvještaji su praćeni kroz namjenski urađen programski paket te za svaki isporučeni i instalirani instrument posjedujemo historiju održavanja koja se redovito
aktualizira.

ODRŽAVANJE

Laboratorijskih instrumenata

Trenutno održavamo, umjeravamo i validiramo preko 800 različitih vrsta opreme u
proizvodnim i laboratorijskim procesima

  • pH/ ion/ konduktometri, automatski titratori (potenciometrija, kulometrija, termometrija, fotometrija, Karl-Fischer), dozirne jedinice, sistemi za polarografiju, voltametriju i CVS, ionskih hromatografi, procesna oprema;
  • mali i veliki parni sterilizatori;
  • suhi sterilizatori, inkubatori i stabilitetne komore;
  • frižideri i rashladne komore, rashaldni cirkulirajući sistemi, vodena kupatila;
  • peći za sušenje i žarenje;
  • instrumenti za brojanje čestica u vodenim rastvorima i uljima,
  • sistemi za proizvodnju pročišćene i ultra čiste vode;
  • sistemi za automatsku destilaciju, ekstrakciju i određivanje nitrogena;
  • laboratorijske mješalice, magnetne mješalice sa i bez grijača.
ZAHTJEV ZA SERVISOM LAB OPREME

Kontaktirajte nas

Stupimo u kontakt