+387 33 659 442 info@mpslab.ba

Neptec

Korištenje tehnika za uštedu vode može vam uštedjeti novac i preusmjeriti manje vode iz naših rijeka, zaljeva i estuarija, što pomaže očuvanju okoliša zdravim.

Također može smanjiti troškove obrade vode i otpadnih voda i količinu energije koja se koristi za obradu, pumpanje i zagrijavanje vode. Ovo smanjuje potražnju za energijom, što pomaže u sprječavanju zagađenja zraka.

Kako naša populacija nastavlja rasti, potražnja za dragocjenim resursima vode za piće se povećava.

NEPTEC-u, želi da svojim sistemima i tehnologijama da svoj doprinos efikasnijem korištenju vode i smanjenju otpadnih voda.

NEPTEC

UREĐAJ ZA PROIZVODNJU VODE TIP 1 – ULTRAČISTA VODA OD VODE SA ČESME

 

TRITON

HALIOS I HALIOS ID

NEPTEC

UREĐAJ ZA PROIZVODNJU VODE TIPA 1 + 2 ČISTA + ULTRA ČISTA VODA OD VODE SA ČESME

 

TRITON 6 I TRITON 12

Tip 1 + 2 (Ultrapure / Pure Water) iz vode iz slavine sa spremnikom od 10L
(Tip 1 + 3 (ultrapure / RO voda) iz vode iz slavine sa spremnikom od 30L, 60L ili 100L)

HALIOS 6 I 12 i HALIOS ID 6 I 12

Tip 1 + 2 (Ultra čista/čista voda) iz vode iz slavine

Kompletno rješenje za laboratorijsku vodu
HALIOS 6 | 12 je modularno dizajniran i ultimativna laboratorijska voda dostupna u 6 ili 12 l/h.

HALIOS 40 i HALIOS ID 40

Kompletno rješenje za laboratorijsku vodu.
Sistem je modularnog dizajna i ultimativno rješenje za laboratorijsku vodu s proizvodnom stopom od 40 L/h.

NEPTEC

UREĐAJ ZA PROIZVODNJU VODE TIP 1 + 3 ULTRA ČISTA VODA + RO VODA OD VODE SA ČESME

TRITON 6 I 12

TRITON 6 | 12 je modularno dizajnirano i najmanje sveobuhvatno rješenje za laboratorijsku vodu dostupno u 6 ili 12 l/h.

NEPTEC

UREĐAJ ZA PROIZVODNJU VODE TIP 2 ILI 3 ČISTA VODA ILI RO VODA OD VODE SA ČESME

 

PROTEUS 40

NEPTEC

UREĐAJI ZA PROIZVODNJU VODE TIP 3 RO VODA OD VODE SA ČESME

Voda nastala reverznom osmozom (RO).

 

TRITON RO 60 I 12

Tip 3 (RO voda) iz vode iz slavine sa spremnikom od 10L, 30L, 60L ili 100L.
Kompaktno rješenje za laboratorijsku vodu.
TRITON RO 6 | 12 je dostupan u 6 ili 12 l/h.

NEPTEC

CLRW (VODA – REAGENS ZA KLINIČKU LABORATORIJU) OD VODE SA ČESME

Ekonomični i pouzdani sistemi za pročišćavanje vode visokih performansi za kliničke analizatore.

 

Stupimo u kontakt