+387 33 659 442 info@mpslab.ba

Durridge

Profesionalni elektronski detektor radona sa praćenjem u stvarnom vremenu i spektralnom analizom.

Durridge

RAD7 + Komponente i dodaci

 

RAD 7

detektor radona i torona koji koriste istraživači i stručnjaci širom svijeta. RAD7 je sofisticirani mjerni instrument koji se široko koristi u laboratorijima i istraživačkim radovima širom svijeta. Instrument dolazi sa ugrađenom zračnom pumpom, punjivim baterijama i odvojivim bežičnim printerom. RAD7 može pohraniti velike količine podataka iz radona za kasniji ispis i/ ili obradu i analizu na računaru pomoću DURRIDGE moćnog i besplatnog softvera CAPTURE

Preciznost i performanse

Mjeri razinu djelovanja EPA od 4 pCi/ L za manje od dva sata.

Kompletna, kompaktna, prijenosna jedinica u robusnoj torbi.

Zvučno brojanje radona i torona omogućuju vam da čujete žarišta.

Sigurnost i fleksibilnost

Lako prenosiv: RAD7 teži 4,65 kilograma.

Uključuje bežični printer i IC data link za ispise na licu mjesta.

Dostupno sa širokim rasponom dodatne opreme za mjerenje radona u vodi i ispod zemlje.

Sadrži softver CAPTURE za pretraživanje i analizu podataka. Potpuna kompatibilnost sa sistemom Windows i macOS. Sadrži punjive baterije i opsežnu dokumentaciju.

CAPTURE Softver

za Macintosh i Windows pruža mogućnost preuzimanja podataka sa RAD7 i izdavanje naredbi instrumentu za obavljanje različitih uobičajenih zadataka. Opsežne grafičke značajke CAPTURE uključuju naprednu navigaciju podataka, višestruke statističke analize i poboljšane mogućnosti odabira. Podaci se mogu izvoziti u različite formate koji se mogu čitati.

RAD H2O

Radon u vodi – Dodatak za RAD 7

RAD H2O je dodatak za RAD7 koji omogućuje mjerenje radona u vodi u rasponu koncentracija od manje od 10 pCi/ L do preko 400.000 pCi/ L. Razrjeđivanjem uzorka ili čekanjem propadanja uzorka, možete proširiti gornji raspon na bilo koju koncentraciju.

  • Automatski: Postupak u potpunosti kontroliše spojeni RAD7. Ispisi daju podatke o koncentraciji radona u vodi.
  • Brzina: Analiza se može završiti u roku jednog sata od uzimanja uzorka vode.
  • Osjetljivost: Najniža granica detekcije je ispod 10 pCi/ L.
  • Čistoća i sigurnost: ne uključuje opasne materije i hemikalije.
  • Dokazano: koriste ga pojedinci i laboratoriji širom svijeta više od deset godina.
  • Praktičnost bez tekućih troškova.

RAD AQUA

Kontinuirani radon u vodi za RAD

RAD AQUA je dodatak za detektor radona DURRIDGE RAD7 koji omogućuje kontinuirano nadgledanje radona u vodi poput podzemnih voda, jezera, rijeka i drugih. RAD AQUA sastoji se od komore za raspršivanje, koja se naziva „izmjenjivač“, koja dovodi zrak i vodu u ravnotežu. RAD AQUA je dodatak za detektor radona DURRIDGE RAD7 koji omogućuje kontinuirano nadgledanje radona u vodi poput podzemnih voda, jezera, rijeka i drugih. RAD AQUA sastoji se od komore za raspršivanje, koja se naziva „izmjenjivač“, koja dovodi zrak i vodu u ravnotežu. • Mjerenje radona i torona: kontinuirano nadgledanje u vodi.• Jednostavan za upotrebu: Jednostavno povezivanje sa slavinom i spajanje na RAD7.• Osjetljivost: Može nadzirati radon čak i u koncentracijama ispod 1 pCi / L.• Tačnost: Mjerenja su precizna unutar ± 5%.• Čistoća i sigurnost: ne uključuje opasne materije i hemikalije.

DRYSTIK

Aktivni izmjenjivač vlage za smanjenje vlažnosti zraka

Radon monitor RAD7 djeluje najučinkovitije kada uzorak ulaznog zraka ima nisku relativnu vlažnost. DURRIDGE DRYSTIK Model ADS-3 prenosi vlagu iz dolaznog zraka u zrak koji se iz RAD7 ispumpava. Kako zrak ulazi u jedinicu za sušenje (nije uključena) na putu za RAD7, već izgubi većinu svoje vlage, uveliko produžava vijek sušenja sredstva za sušenje. U određenim slučajevima potreba sredstva za sušenje uklanja se u potpunosti.

SOIL GAS PROBES

Određivanje radona u zemlji

Pri mjerenju radona pod zemljom, neophodno je prikupiti uzorke bez izlaganja vanjskom zraku. U tu svrhu nudimo dvije sonde za tlo: očvrsnuta čelična sonda za tlo  i sonda od nehrđajućeg čelika AMS. 

NATURAL ROCK SAMPLE

Pratite performanse RAD7 jednom mjesečno

Sistem Natural Rock Sample sastoji se od uzorka granita od šljunka mase 600 g iz kamenoloma, koji se obično prodaje kao građevinski materijal. Zatvoren je u spremnik koji se, zatvaranjem dva kuglasta ventila, može potpuno zatvoriti.

Stupimo u kontakt