• Nedima Filipovića 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • +387(0)33 65 94 42

Prodajni program

Astell Scientific Ltd.

Ovlašteno zastupništvo proizvođača autoklava – Astell Scientific. Laboratorijski, medicinski i farmaceutski autoklavi različitih zapremina:

Laboratorijski, medicinski i farmaceutski autoklavi različitih zapremina

Hearson pećnice za duhan (TC000)

Parni generatori

BSL3 Sistemi za dekontaminaciju efluenta

24 kW – 48 kW kompaktni parni generatori

48 kW – 72 kW parni generatori

PAMAS GmbH

Kompanija osnovana 1992. godine i radi na razvijanju, proizvodnji, distribuiranju i održavanju brojača čestica u tekućinama. Visokosofisticirani optički senzori su proizvedeni u Njemačkoj. Ko posjeduje vlastito odjeljenje za istraživanje i razvoj, PAMAS GmbH je vodeća kompanija na polju sistema za brojanje čestica u tekućinama. U ponudi sistema za brojanje čestica u tekućinama se nalaze:

Brojači čestica u vodenim otopinama

PAMAS SVSS

PAMAS SVSS je standardni laboratorijski brojač čestica za farmaceutske aplikacije (otopine infuzije i slično) te za druge nisko-viskozne tekućine. Instrument može biti korišten kao 'stand-alone' (samooperativan) ili kontroliran software-om. Elektronski kontrolisani, precizni motor gura uzorak pomoću klipa kroz diodni laserski senzor optimalnim protokom te je tačan i precizan volumen doziran. Koristeći zamjenske šprice, SVSS može analizirati uzorke različitih volumena, od 100 µL do 1000 mL. Za male volumene, poseban 'Small Volume Kit' je dostupan.

PAMAS S40

PAMAS S40 je prijenosni sistem za brojanje čestica za tekućine bazirane na ulju kao što su hidraulična ulja i lubrikanti. Otporna pumpa sa keramičkim klipom garantuje konstantan protok. Instrument je opremljen ekranom osjetljivim za dodir kojims e lako rukuje. Ugrađena baterija osigurava rad do tri (3) sata a integrisana memorija snimanje do 4000 mjerenja. Sistem može biti korišten za uzorkovanje serije uzoraka i za on-line mjerenje. Dostupna je i dodatna oprema.

Julabo GmbH

Od osnivanja 1967. godine, Julabo GmbH: je kontinuirano postavljao nove standarde za visoke performanse i pouzdanost u kontroliranju temperature. Danas, Julabo je vodeća kompanija u ovome polju. Kompanija Julabo je odigrala značajnu ulogu u razvijanju sistema za kontrolu temperature koji su bazirani na tekućinama. Julabo stručni inženjeri i tehničari pomažu oblikovanju tržišta novim idejama i inovacijama. Iskustvo i saznanja omogućavaju kontinuirano napredovanje Julabo proizvoda.

U ponudi Julabo proizvoda nalaze se:

Cirkulatori sa hlađenjem za osnovna istraživanja, kontrolu materijala, tehničke instalacije i više. Temperaturni opseg: -95⁰C...+200⁰C

Cirkulatori sa grijanjem za funkcionalna rješenja za svaki dan. Decenijama, Julabo grijni cirkulatori postavljaju standarde u kontroli temperature. Temperaturni opseg: -25⁰C...+300⁰C

Visoko dinamični sistemi za kontrolu temperature. Jako brzi za grijanje ili hlađenje – rješenja za eksternu kontrolu temperature. Temperaturni opseg: +20⁰C...+99.9⁰C

Cirkulirajući hladnjaci. Ekonomična rješenja koja nisu štetna po okolinu. Temperaturni opseg: -25⁰C...+130⁰C

Vodena kupatila i vodena kupatila sa tresilicama za svakodnevno korištenje u laboratorijima. Temperaturni opseg: +20⁰C...+99.9⁰C

Dodatni proizvodi za kalibraciju, hlađenje, određivanje roka trajanja piva. Temperaturni opseg: -100⁰C...+400⁰C

Neworking & Software – rješenja za upravljanje instrumentima i sistemima daljinski, monitoring, vizualizacija i dokumentacija.

Metrohm AG

Distributeri smo proizvođača Metrohm AGputem ovlaštenog zastupnika, Primalab d.o.o. Slovenija za automatske titratore (potenciometrijski, termometrijski, kulometrijski i Karl-Fischer), pH/ ion metre i konduktometre, instrumente za ionsku kromatogafiju, voltametriju, stabilnost, spektroskopiju, analizatore u procesnoj industriji, potenciostate, dodatke za Metrohm instrumente (elektrode, kolone, software, automatizacija i mrežni zahtjevi) kao i ostali prodajni program Primalab d.o.o.. Pronađite aplikaciju, metodu za Vašu analizu na http://www.metrohm.com/en-us/applications/#

TITRACIJA

Inovativni instrumenti, sistemi i dodaci za sve zahtjeve u titraciji. Potenciometrija, termometrija, kulometrija, fotometrija.

Karl Fischer titratcija

Sveobuhvatan opseg instrumenata i dodataka za analizu/ određivanje vode u tečnim, čvrstim i gasovitim uzorcima.

Ionska hromatografija

Ionski hromatografi za rutinsku analizu i za istraživanje – fleksibilnost, pouzdanost, jednostavnost.

pH/ Ion metri i konduktometri

Visoka preciznost instrumenata za mjerenje pH, ORP, iona, provodnosti, TDS, saliniteta i temperature u laboratoriji ili na terenu.

Spektroskopija

NIR i RAMAN spektrometri za analizu u laboratoriju, na terenu i u pogonima.

Voltametrija

Instrumenti za određivanje tragova metala i ostalih elektrohemijski aktivnih substanci voltametrijom ili polarografijom.

CVS

CVS sistemi za određivanje organskih aditiva (supresor, osvjetljivača) u rastvorima za elektro-oblaganje.

Procesni Analizatori

Procesni analizatori za industrijsku in-line, on-line, i at-line analizu u različitim granama industrije: petrohemija, industrija poluprovodnika, metalna industrija, papirna, rudarska i industrija vode.

Potenciostati

Potenciostat/galvanostat instrumenti, modularne ekstenzije, software i dodaci za elektrohemijsko istraživanje.

Mjerenje stabilnosti

Instrumenti za mjerenje oksidacijske stabilnosti biodizela i njegovih oblika, prirodnih ulja/ masti, namirnica koje sadrže mast ili za određivanje termostabilnosti PVC.

Upravljanje tečnostima

Rješenja za tačno i precizno, manualno ili automatsko upravljanje tečnostima: doziranje, pipetiranje, prenošenje i dispergovanje tečnosti.

Dodaci

Senzori, elektrode, IC kolone (hromatografija), staklo, cjevčice, i ostali dodaci za Metrohm instrumente.

Reagensi

Standardi za kalibraciju (titracija, pH, ionski standardi).

Pribor za dispergovanje

Ako radite analizu u laboratoriju ili na terenu, Brinkmann disperzori distribuiraju tačan volumen reagensa.

EURONDA

Distributeri smo italijanskog proizvođača opreme za stomatološke ordinacije, Euronda koji nude parne sterilizatore zapremine od 18 L do 24 L, mašine za pakiranje/ zaptivanje medicinskih/ stomatoloških instrumenata, mašine za predpranje, pranje i sušenje stomatoloških i/ili medicinskih instrumenata zapremine 60 L, ultrasonična kupatila.

Za više informacija pošaljite upit na: info@mpslab.ba

BUCHI

Švajcarski proizvođač laboratorijske i industrijske opreme koji nudi širok spektar proizvoda za upotrebu u farmaciji, hemijskoj industriji, kontroli hrane i pića, analizi okoline, akademska istraživanja i ostalo. Distributeri smo proizvođača BUCHI putem ovlaštenog zastupnika DonauLab d.o.o. Slovenija.

- Kjeldahl & Dumas,
- Tačka topljenja i tačka plamišta,
- Rotavapori, vakuum pumpe,
- Sistemi za ekstrakciju

Sistemi za laboratorijsku isparavanje, rotavapori i vakuum pumpe
Sistemi za industrijsko isparavanje, industrijski rotavapori
Sistemi za laboratorijsku isparavanje, rotavapori i vakuum pumpe
Tačka topljenja
Kjeldahl & Dumas
Sistemi za ekstrakciju

VőTSCH

Njemački proizvođač industrijske i laboratorijske opreme za kontrolu temperature i vlažnosti, testiranje korozije, testiranje emisije, ispitivanje stabilnosti i ostalo. Proizvodini program:

Temperatura i klima

Karakteristike, funkcija i rok trajanja određenih sistema ili njihovih komponenti su pod uticajem temperaturnih i klimatskih promjena tijekom transporta, skladištenja i korištenja. Stoga, određeni testovi moraju biti provedeni kako bi se osigurao i optimizirao kvalitet pojedinih proizvoda. Temperaturne i imatske testne komore proizvedene od strane Vötsch-a postavljaju standarde, te olakšavaju korištenje opreme.

Praćenje uticaja okoline

Temperaturne i klimatske promjene mogu uticati na proizvod, skladištenje i korištenje te negativno uticati na funkcioniranje, karakteristike i rok trajanja proizvoda. Neophodno je testirati proizvod zbog mogućeg ranijeg gubljenja karakteristika istog.

Testiranje korozije

Čestice soli u atmosferi kao što su one koje se mogu naći na obalama mora ili duž puteva u zimskom periodu lako se mogu simulirati koristeći Voetsch VSC & VSC/KWT sisteme za testiranje uticaja soli. Čestice soli u atmosferi, kondenzacija vode kao i prirodni uticaji ne samo da dovode do korozije osnovnih materijala nego i do visokokvalitetnih legura i specijalnih materijala. Čak i sintetski materijali i boje su izloženi negativnom uticaju.

U saglasnosti sa zahtjevima nacionalnih i međunarodnih standarda, ovdje ćete pronaći sofisticirane sisteme koji Vam omogućavaju provođenje reproducibilnih testova korozije. Veoma važna osobina ovih sistema jeste da ubrzano provode određene testove korozije.

Testiranje emisije

Cilj testiranja emisije je da se otkriju i odrede koncentracije nepoželjnih supstanci, koje bivaju otpuštene od raznih materijala i komponenti. Ovi testovi su postali standard u procjeni sigurnosti i kontroli kvaliteta.

Stoga, Voetsh nudi sisteme, sa mogućnošću prilagođavanja veličine, za kvalitativnu i kvantitativnu analizu emisije. Testna komora za analizu emisije volatilnih organskih jedinjenja nudi mogućnost podešavanja vlažnosti, temperature i protoka zraka sa visokom reproducibilnosti.

Komora je napravljena za testiranje opreme i materijala od kojih je izrađena unutrašnjost automobila, elektronskih uređaja, lakova, boja, odjeće.

Testiranje stabilnosti

Temperatura i vlažnost mogu imati jak uticaj na kvalitet farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. Stoga, preparat može izgubiti efikasnost usljed neadekvatnog skladištenja. U farmaceutskoj industriji, preparati se testiraju duže vrijeme kako bi se odredio rok trajanja proizvoda. Voetsch je vodeća kompanija u razvoju i proizvodnji sistema za testiranje stabilnosti farmaceutskih proizvoda. Širok spektar klimatskih komora, od 34 L do 200 m3, uključuje svu potrebnu dokumentaciju kao i kompletnu podršku za kvalifikaciju, umjeravanje i održavanje.

Tehnologija zagrijavanja

Danas, Voetsh je jedan od najpoznatijih proizvođača sistema za zagrijavanje. Sa našim iskusnim timom inženjera i dizajnera, razvijamo, planiramo i proizvodimo visokokvalitetne i pouzdane jedinice za zagrijavanje za svaku primjenu.

Pećnice za zagrijavanje i sušenje, pećnice sa zaštitom ed eksplozije, sterilizatori, vakuum komore i ostalo.

Posebna rješenja

Voetsch proizvodni program obuhvata sisteme za testiranje sa komora svih zapremina, za temperaturna i klimatska testiranja, simulaciju izlaganja vremenu, temperaturni šokovi, korozija i dugoročno testiranje, kontrola kvaliteta, testiranja u proizvodnji.

 • Elektromagnetna kompatibilnost (EMC),
 • IP-testiranje,
 • Testni sistemi prema ATEX,
 • Testiranje baterija,
 • Radijacija,
 • Štetni plinovi,
 • Testni sistemi za PV module

Phenomenex

Distributeri proizvođača Phenomenex putem ovlaštenog zastupnika Kemomed, Slovenija.

 • Kolone za HPLC/ UHPLC/ GC/ SEC
 • Priprema uzoraka, standardi, ostali dodaci

Iskra-Pio

Ovlašteni zastupnik proizvođača industrijske opreme - Iskra-Pio Slovenija.

 • Kabineti,
 • Izolatori,
 • Uzorkovaonice,
 • Čiste sobe,
 • Ultrazvučni čistači

CAT Ingenieurburo GmbH

Ovlašteni zastupnik proizvođača laboratorijske opreme – CAT Ingenieurburo GmbH

 • Mješalice, homogenizatori, treskalice, doziranje

Viessmann GmbH

Distributeri proizvođača opreme za kontrolu temperature u farmaciji, medicini, laboratorijima – Viessmann GmbH.

Kambič

Ovlašteni distributer proizvođača laboratorijske opreme – Kambič