• Nedima Filipovića 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • +387(0)33 65 94 42

Kontaktirajte nas

MPS-Lab d.o.o. Sarajevo

A: Nedima Filipovića 12/PR, 71000 Sarajevo, BiH
T./F: +387 33 659 442
E: info@mpslab.ba; mpslab@bih.net.ba
W: www.mpslab.ba

Naš tim

ERMIN OPERTA, dipl. ing. el, direktor
M: +387 61 166 024
E: ermin.operta@mpslab.com.ba

AMILA KAZAGIĆ, stručna saradnica za prodaju i administraciju
M: + 387 62 542 854
E: amila.kazagic@mpslab.ba

VEDAD ČIŠIJA, MA ing. hem.
Stručni saradnik za prodaju i validaciju opreme
M: +387 61 453 751
E: vedad.cisija@mpslab.ba

ALEN DULIĆ, vođa servisa
M: +387 61 330 574
E: servis@mpslab.com.ba, alen.dulic@mpslab.ba